นับเลขภาษาอินโดนีเซีย

1   satu (ซา-ตุ)                        21    dua puluh satu (ดัว-ปู-ลูห์-ซา-ตุ)
 2   dua (ดัว)                            25    dua puluh lima (ดัว-ปู-ลูห์-ลิ-มา)
 3   tiga (ติ-กา)                         30    tiga puluh (ติ-กา-ปู-ลูห์)
 4   empat (เอ็ม-ปัด)                  50     lima puluh (ลิ-มา-ปู-ลูห์)
 5   lima (ลิ-มา)                         75    tujuh puluh lima (ตู-จูห์-ปู-ลูห์-ลิ-มา)
 6   enam (เออ-นัม)                   79    tujuh puluh sembilan (ตู-จูห์-ปู-ลูห์-เซิม-บิ-ลัน)
 7   tujuh (ตู-จูห์)                       80    delapan puluh (เดอ-ลา-ปัน-ปู-ลูห์)
 8   delapan (เดอ-ลา-ปัน)           90     sembilan puluh (เซิม-บิ-ลัน-ปู-ลูห์)
 9   sembilan (เซิม-บิ-ลัน)         100    seratus (เซอ-รา-ตุส)
10  sepuluh (เซอ-ปู-ลูห์)           110    seratus sepuluh (เซอ-รา-ตุส-เชอ-ปู-ลูห์)
11  sebelas (เซอ-เบ-ลัส)           150    seratus lima puluh(เซอ-รา-ตุส-ลิ-มา-ปู-ลูห์)
12  dua belas (ดัว-เบ-ลัส)          200    dua ratus (ดัว-รา-ตุส)
15  lima belas (ลิ-มา-เบ-ลัส)      900    sembilan ratus(เซิม-บิ-ลัน-รา-ตุส)
20  dua puluh (ดัว-ปู-ลูห์)         1000    seribu (เซอ-ริ-บู)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s